We gaan eerst in een (vrijblijvend) kennismakingsgesprek vaststellen of we een klik hebben. Het is van belang dat we ons beide op ons gemak voelen, zodat het makkelijker is om de persoonlijke gesprekken vorm en inhoud te geven.

Tijdens dit gesprek gaan we de vraag of problematiek verhelderen en het doel dat je wilt bereiken. Dit om het coachingstraject in te schatten. Op basis hiervan gaan we een aantal coachingsgesprekken inplannen.

De gesprekken duren 1,5 uur. We hebben daardoor de tijd om de stand van zaken door te nemen, vervolgens het centrale onderwerp te verkennen en het gesprek af te sluiten met de betekenis hiervan in het dagelijks leven.

Ik werk ook met thuiswerkopdrachten die bedoeld zijn om jezelf te leren kennen en te ondersteunen.

Gesprekken: 90 minuten

Kosten: € 100 per gesprek