Aanpak

De meest voorkomende opmerking in mijn praktijk is ‘Ik ben het contact met mijzelf kwijt’. Hierdoor krijgen mensen bijvoorbeeld een burn-out of hebben moeite om privé-werk balans te behouden. Anderen hebben dan meer moeite met assertief zijn en aangeven wat ze nu écht willen.

De begeleiding bestaat uit gesprekken, meditatie-vormen en lichaamswerk. De gesprekken dienen het proces te ondersteunen om zicht te krijgen op de situatie die speelt en deze op zo’n helder mogelijke wijze uit te leggen. De meditaties zijn bedoeld om de aandacht te leren richten op dat wat belangrijk en relevant is. Vooral het kunnen gaan zien van de maalstroom van gedachten en ideeën is hierbij behulpzaam. Dat betekent dat je in gaat zien wat en hoe jezelf bevangen kunt zijn met wat er in je omgaat en ook hoeveel je hiervan kunt leren door er bewust van te zijn. Ik werk daarmee vooral lichaamsgericht. Het lichaam geeft veel informatie over hoe we dingen ervaren en wat we ervan vinden. Soms zijn deze meningen gebaseerd op oude patronen, soms zijn dit juist de indicaties over hoe jij het graag wel wilt hebben. In dat opzicht is het lichaam de belangrijkste informatiebron of wijsheid waar mee gewerkt wordt. In dit alles is het van belang om goed helder te krijgen waar het nu echt om gaat bij jou.

Mijn begeleiding heeft de intentie om je leven in zijn geheel op een hoger plan te zetten. Het is mogelijk om bij mij met een specifieke vraag of wens te werken. En de begeleiding kan ook als onderdeel zijn om jou te ondersteunen in jouw spirituele zoektocht. Afhankelijk van de behoefte die er is, stemmen we de intensiteit en regelmaat af van sessies. Een belangrijk aspect van mijn begeleiding is dat je leert jezelf te begeleiden. Nagenoeg alle oefeningen waarmee ik werk kunnen thuis zelfstandig uitgevoerd worden. Waardoor je steeds beter in staat bent om jezelf te begeleiden en jezelf daarmee op een hoger plan zet.